Waktu

Kalendar

Followers

Info

IP

Visitor

---------------SAMA-SAMA JANA PENDAPATAN---------
Blog membuat perabot ini merupakan titik permulaan ke arah profesionalisme Guru Cemerlang....Blog ini bertujuan memberi pendedahan kepada saya sendiri untuk maju ke arah dunia pendidikan yang lebih moden dan global. Ia akan dapat membantu saya berhubung dengan rakan-rakan sejawat di seluruh Malaysia. Blog ini juga mampu memberi pengajaran dan pembelajaran kepada semua murid yang mengambil bidang membuat perabot sama ada di sekolah saya sendiri mahu pun di seluruh Malaysia.

MPV Membuat Perabot

Posted by Pendeta Guru Thursday, October 14, 2010 0 comments


Membuat perabot adalah satu daripada mata pelajaran elektif vokasional di sekolah menengah atas dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Mata pelajaran ini digubal untuk membolehkan murid mereka bentuk, membuat dan membaik pulih perabot. Penggubalan mata pelajaran ini merupakan usaha Kementerian Pelajaran ke arah mempertingkatkan kemahiran praktis dan menanam semangat keusahawanan di kalangan murid dalam industri pembuatan.


Dalam mata pelajaran ini, murid menguasai kemahiran menghasilkan perabot melalui projek sepanjang pembelajaran selama 2 tahun. Antara produk yang dihasilkan ialah kerusi, rak kasut, meja tulis, meja serbaguna, almari sisi, rak pamer dan sebagainya. Murid dapat menjana idea dalam mereka bentuk dan menghasilkan perabot dengan merujuk kepada majalah, buku dan internet.


Di samping menghasil dan membaik pulih perabot, murid juga memperolehi kemahiran dalam penggunaan, penyenggaraan alat tangan dan mesin serta penghasilan pelbagai jenis tanggam. Mata pelajaran ini dirancang khas untuk murid yang mempunyai minat dan kecenderungan dalam membuat perabot. Peluang kerjaya yang boleh diceburi oleh murid termasuk mengusahakan perniagaan sendiri atau bekerja di industri pembuatan perabot. 
| edit post


Matlamat mata pelajaran Membuat Perabot adalah untuk melahirkan murid yang berkemahiran mereka bentuk, membuat dan membaik pulih perabot dengan mengamalkan budaya kerja yang baik dan selamat serta boleh menjalankan perniagaan sendiri atau berupaya menjadi penyumbang tenaga kerja mahir di industri pembuatan perabot.

Objektif Program MPV Membuat Perabot


Kurikulum Membuat Perabot adalah untuk membolehkan murid :

1. Membuat perabot mengikut lukisan projek

2. Melakar dan mentafsir lukisan projek

3. Mengenal pasti dan menyediakan bahan kerja perabot

4. Menggunakan dan menyenggara alatan dan mesin kerja perabot

5. Membuat kerja kemasan

6. Mereka bentuk dan menghasilkan perabot rekaan sendiri serta membuat anggaran kos

7. Mengamalkan peraturan keselamatan dan etika kerja

8. Menyediakan rancangan perniagaan yang mudah dan berkomunikasi dengan berkesan.

Pentaksiran Kompetensi

Posted by Pendeta Guru 0 comments

Satu proses untuk mendapatkan evidens dan seterusnya membuat penghakiman tentang tahap kompetensi murid dalam melakukan sesuatu tugasan berdasarkan standard yang telah ditetapkan. Kompetensi juga sebagai satu unit tugasan yang mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan sikap dalam menggunakan alat, mesin, bahan dan teknik tertentu untuk menyempurnakan tugas yang berkaitan dengan sesuatu modul.

| edit post

Tarikh: 2 Nov 2010
Masa: 8.20 Pg - 10.20 Pg
Tempat: Bilik Mesyuarat

Sasaran: Murid-Murid 5 Berlian
Kursus ini memberi pendedahan kepada murid tentang teknik-teknik lakaran dalam rekabentuk untuk menjawab soalan-soalan membuat perabot. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada murid-murid cara-cara menjawab soalan membuat perabot dengan baik. Kursus ini telah berjaya dibuat dan jutaan terima kasih untuk Cikgu Nazrin Ismail dari SMK Labuan.

| edit post

Search This Blog

Waktu Solat

Chat

Recent Post

KLIK UNTUK JANA PENDAPATAN